El Nostre Centre Les Instal·lacions Aprenem Jugant Racó dels Pares El Casal d'Estiu Dades Contacte
  
 
el carrilet
 
el carrilet
 
el carrilet
 
el carrilet
 
el carrilet
 
el carrilet
 
el carrilet

 


Normativa:

Les nostres instal·lacions acompleixen les següents normatives: 

· "Orden 04/11/91 del Ministerio de Educación y Ciencia. BOE 12/11/9. Programas de necesidades para la redacción de proyectos de construcción de centros de educación infantil, educación primaria, educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria y educación secundaria completa." 

· "Decreto 1004/91 del Ministerio de Educación y Ciencia. BOE 24/11/94. Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias." 

· "Ordre 11/05/83 del Departament de Sanitat i Seguretat Social. DOGC 10/06/83. Condicions higiènic-sanitàries i de seguretat de compliment obligat per els centres d'atenció assistencial per a nens menors de sis anys (guarderies)." 

· Habitualment tenim inspeccions de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut dels Serveis Territorials de Girona. Projecte visat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, VISAT 2001401937.

 

 
  

 
"EL CARRILET". Centre de suport familiar adreçat a infants de 0 a 3 anys, aules separades per edats, gran pati privat, anglès música i psicomotrictat,cuina propia i casal d'estiu per a infants a partir dels 3 anys fins als 8 anys.
© 2012 Copyright. Tots el drets reservats a El Carrilet - - Diseño Web Actialia